Privacybeleid

YARAYOGA, gevestigd te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

Persoonsgegevens die worden verwerkt:
YARAYOGA verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan YARAYOGA (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres; dit is automatisch geregeld;
 • Overige gegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier op de website in te vullen, in correspondentie en telefonisch;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over je activiteiten op mijn website;
 • Lijst met je contactgegevens via een app.

De manier waarop gegevens worden verzameld:
YARAYOGA verzamelt je gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het aanvragen van een cadeaubon, het doen van concrete bestellingen van producten en/of diensten of het aanmelden voor cursussen of een nieuwsbrief of iets dergelijks. YARAYOGA verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de toestemming die door jou is gegeven, een overeenkomst die je met YARAYOGA hebt gesloten of op grond van een wettelijke verplichting.

Met welk doel persoonsgegevens worden verwerkt:
YARAYOGA verkoopt nóóit jouw gegevens aan derden en gebruik het niet voor andere doeleinden. YARAYOGA verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om je betaling af te kunnen handelen;
 • Om je een nieuwsbrief en/of reclame te zenden;
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om je te informeren over wijzigingen van diensten en producten;
 • Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren of voor het toezenden van een offerte;
 • Om je bezoekersgedrag te analyseren.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard:
YARAYOGA bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijn wordt gehanteerd voor de persoonsgegevens welke van belang zijn voor de Belastingdienst: 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:
YARAYOGA verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van YARAYOGA, sluit YARAYOGA een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. YARAYOGA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt:
YARAYOGA gebruikt functionele, technische en analytische cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Ten aanzien van jouw persoonsgegevens heb je de volgende rechten:

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door YARAYOGA;
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat je bij YARAYOGA een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die YARAYOGA van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@yarayoga.nl. YARAYOGA reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe persoonsgegevens worden beveiligd:
YARAYOGA neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@yarayoga.nl.